KEV CAI
2009

 

KEV CAI

nias cov tsev hauv qab no peb muaj qhia txog ntau yam xws li :

 
 
 
 

Peb yuav muaj ntau yam kab lis kev cai hmoob qhuab qhia kom peb hmoob txhob nov qab peb niam peb txiv tej lus khaws tseg uas nco ntsoov tias peb yog hmoob peb yuav tau coj tus yam ntxwv zoo li hmoob, peb tsis txhob nov qab peb caj ces vim peb yog HMOOB.